Cabosse Privacy Verklaring

downloadversie

Cabosse Coachen, Trainen, Veranderen en Chocolade, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten, deelnemers of andere geïnteresseerden, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn:

https://www.cabosse.nl Winterpolder 82, 3991 XZ, Houten 030-6992027

Contactpersoon: Joanne Renes, directeur van Cabosse.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cabosse verwerkt je persoonsgegevens (in lijn met deze privacy verklaring) doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Daar heb je ons bij je inschrijving voor een training of voor de ontvangst van onze nieuwsbrief uitdrukkelijk toestemming voor gegeven. Wij adviseren je om deze Privacy Verklaring door te lezen en eventueel te bewaren voor je eigen administratie.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, opleidingsniveau
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer. e-mailadres, eventueel bankrekeningnummer
 • Overige werk gerelateerde persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door in te schrijven voor een training, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cabosse verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om aan jou de bestelde diensten (training/coaching of andere opdrachten) te kunnen leveren. Dit omvat ook eventuele huiswerkopdrachten en videomateriaal.
 • Om financiële transacties met betrekking tot deze diensten af te kunnen wikkelen
 • Om jou als je dat wilt onze nieuwsbrief te kunnen versturen
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je in de toekomst de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers of geïnteresseerden.

Als je er van overtuigd bent dat wij toch bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cabosse bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

 • Als je bij Cabosse een training hebt gevolgd bewaren we alle gegevens met betrekking tot jouw deelname gedurende 1 jaar na de laatste trainingsdag. Of korter, als jij dat wilt.
 • Mailcorrespondentie over vragen bewaren we gedurende 5 jaar in onze mailbox, zodat we je een goede service kunnen bieden als je ons in de toekomst mailt.
 • Als je je heb ingeschreven voor ontvangst van onze nieuwsbrief blijft die inschrijving geldig totdat je zelf aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen. Dat kan eenvoudig door de afmeldlink in iedere nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cabosse verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan anderen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (bijvoorbeeld aan een trainer met wie we samenwerken) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Cabosse blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Vanuit het gebruik van diensten van Google en Mailchimp worden persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de EU. Zowel Mailchimp als Google zijn gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Op basis daarvan is het toegestaan persoonsgegevens met ze te delen. Tijdens het online afrekenen van een training kom je bij Mollie terecht. De persoonsgegevens die je hier deelt worden uitsluitend gedeeld met Mollie en/of je eigen bank. Hier lees je (https://www.mollie.com/nl/privacy) hoe Mollie met deze gegevens omgaat.

Reacties die je plaatst op een platform als YouTube, Facebook, Instagrom etc worden verwerkt volgens de bijbehorende privacy verklaring.

Algemene (sfeer) foto of video opnames die we maken tijdens trainingen kunnen we voor publicitaire doeleinden gebruiken. Iemand die dat niet wil kan dat aangeven en dan geven we daar natuurlijk gehoor aan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cabosse gebruikt op dit moment geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cabosse en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek .

Heb je een klacht over onze gegevensverwerking?

Cabosse wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cabosse neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijzigingen

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Versie 27 mei 2018